g18k.se

Sedan jag blev klar med min guldsmedsutbildning 1975
har jag arbetat på KG Markströms i Uppsala,
Lidströms Guld och Ångers Guldsmedja/Galleri Arton Karat i Söderhamn
bosatt sedan år 2000 i Stockholm